Frågor och svar om arbetsgivarintyg.nu

 • Det är en e-tjänst som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter i arbetsgivarintygen som du är skyldig att lämna till före detta anställda som vill söka ersättning från a-kassan. Tjänsten är utvecklad av a-kassorna och fri att använda för alla arbetsgivare, oavsett bransch.

 • Arbetsgivarintyg.nu hjälper dig att snabbt och enkelt fylla i rätt uppgifter som a-kassan behöver för att besluta om arbetslöshetsersättning. Det blir enklare för a-kassan att fatta ett snabbt beslut om ersättning när alla uppgifter som behövs från arbetsgivaren kommer i ett digitalt intyg. Ofta saknas det uppgifter i arbetsgivarintygen som kommer in via papper, vilket leder till kompletteringar och längre väntetider för den som söker ersättning.

  FÖRDELARNA ÄR FLERA:

  • Du slipper lägga tid på att administrera kompletteringar – systemet kontrollerar att alla uppgifter blir rätt från början.
  • Du slipper kostnader för papper och porto när du skriver under intygen med e-legitimation.
  • Du kan skicka alla uppgifter till intyget direkt från ditt personalsystem om du väljer att ansluta det till arbetsgivarintyg.nu.
  • Dina före detta medarbetare slipper vänta onödigt länge på beslut om ersättning från a-kassan, vilket bidrar till att stärka ditt rykte som arbetsgivare.
 • Ett intyg som signerats och skickats in digitalt behöver inte skrivas ut. Via a-kassans Mina sidor kan den som intyget berör logga in ochse vilka uppgifter som har lämnats in.

  Den som inte har en e-legitimation för att signera intyget digitalt kan kontakta arbetsgivaren och be om att få ett arbetsgivarintyg utskrivet på papper. Intyget ska sedan skickas in till oss på a-kassan per post.

  1. Det kan ha gått mer än 14 dagar sedan du skapade intyget. Då behöver du skapa ett nytt intyg.
  2. Det är viktigt att vara rätt inloggad på arbetsgivarintyg.nu. När du loggar in ska du välja alternativet arbetsgivare. Har du loggat in som arbetsgivare loggar du ut och växlar användare genom att välja Byt till arbetsgivare högst upp på sidan.
 • Alla intyg som inte skickas in till a-kassan raderas automatiskt efter 14 dagar. På grund av personuppgiftslagen får inte personuppgifter sparas i onödan. Har det gått mer än 14 dagar behöver du därför skapa ett nytt intyg. Det går inte att återskapa intyg som har raderats.

 • Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta supporten på 08-519 096 44 eller arbetsgivarportalen@softronic.se.

 • DET FINNS FLERA ALTERNATIV:

  • Skapa ett konto med hjälp av e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in arbetsgivarintyget digitalt.
  • Skapa ett intyg med hjälp av vårt ifyllnadsstöd. Då måste du skriva ut, signera och skicka in arbetsgivarintyget via post.
  • Anslut ditt personalsystem till arbetsgivarintyg.nu och skicka alla uppgifter direkt.
 • Ja, det kan du. Gå till rubriken Skickade intyg och klicka på knappen Kopiera till höger. Då öppnas en kopia av intyget, som du kan redigera och skicka in på nytt.

 • Information som lämnas i kompletteringsblanketten på papper ingår i ifyllnadsstödet i arbetsgivarintyg.nu. Du behöver alltså inte skicka in en separat pappersblankett för att redovisa lönetillägg.

 • Lönetillägg kan vara fasta eller rörliga ersättningar utöver lön – till exempel jour-, beredskaps-, OB-, mil- och bilersättning, bonus eller provision.

 • Du redovisar uppgifter om lönetillägg under punkten Uppgifter om lönen.
  Om du svarar ja på frågan om sjuklön under Arbetad tid eller om du svarar ja på frågan om andra ersättningar utöver lönen under Uppgifter om lönen, så blir du automatisk ombedd att redovisa lönetillägg i ett extra formulärfält i ifyllnadstödet.

  EXEMPEL PÅ HUR DU REDOVISAR OB-TILLÄGG

  Klicka på länken för att se bild

  Du ska redovisa alla lönetillägg som beskattas som inkomst av tjänst för varje månad under de senaste 13 arbetade månaderna.

 • Om du har betalat ut sjuklön ska du ange det under punkten Arbetad tid. Du behöver sedan redovisa uppgifter om sjuklön under nästa punkt i ifyllnadstödet, Uppgifter om lönen.

  EXEMPEL PÅ HUR DU FYLLER I SJUKLÖN

  Klicka på länken för att se bild

 • Om arbetstagaren varit arbetsbefriad med lön ska det räknas som att personen arbetade enligt den omfattning som anställningen avsåg. Fyll i tiden under Arbetade timmar.

  EXEMPEL PÅ HUR ARBETSBEFRIAD TID REDOVISAS

  Lennart var arbetsbefriad med full lön i maj 2016. Du som arbetsgivare fyller i 176 arbetade timmar i januari.

  Klicka på länken för att se bild

 • Betald semester redovisas som arbetad tid.

  EXEMPEL PÅ HUR SEMESTER REDOVISAS

  Jonna har arbetat heltid 40 timmar per vecka. Under juni 2016 hade hon betald semester hela februari månad. Du som arbetsgivare fyller i 168 timmar i den första kolumnen på arbetsgivarintyget.

  Klicka på länken för att se bild